Rituelen

Een ritueel is een reeks symbolische handelingen, op een plechtige wijze uitgevoerd. Van een goed uitgewerkt ritueel kan veel kracht uitgaan, waardoor er onvergetelijke momenten kunnen ontstaan.

Songs

Ik integreer mijn muzikale talenten als singer-songwriter in mijn werk als ritueelbegeleider. Ik schrijf namelijk op maat gemaakte songs die aansluiten bij het gekozen symbool en de ceremonie. Dit kan in de Nederlandse of Engelse taal.

Ceremonies

Voel jij je niet of nauwelijks (meer) verbonden met het traditionele geloofsleven?
Of spelen religie of spiritualiteit wel degelijk een rol in je leven, echter zonder de binding aan een (specifieke) kerk?

Droompad Ritueelbegeleiding

In mijn werk als ritueelbegeleider laat ik mij graag inspireren door de de Aboriginal Droomtijd. Met de Droomtijd wordt de nog altijd voortdurende scheppingstijd aangeduid, het zelfbewust ontwaken van de (oer)mens. De schepping wordt gezien als het werk van culturele helden die het ongevormde land bereisden en onderweg allerlei belangrijke en heilige plaatsen schiepen. Op deze wijze werden de vele onzichtbare paden gecreëerd die over heel Australië lopen. Wij Europeanen noemen ze songlines of droompaden. Voor de Aboriginals zijn het echter de voetafdrukken van hun voorouders. Deze droompaden werden vastgelegd in liederen, verhalen, dansen en schilderwerken. Op die manier brengen zij de kennis en de levensverhalen van hun voorvaderen in beeld en geven zij deze door aan de volgende generaties.

Ik nodig je van harte uit om samen met mij een nieuw, creatief droompad te creëren, zodat ook jouw ceremonie een blijvende indruk achterlaat.

CONTACT
Kunstzinnige momenten met emotionele diepgang

Kunstzinnige momenten met emotionele diepgang

Ik begeleid jou bij het geven van vorm en inhoud aan een persoonlijke, vormvrije uitvaart-, huwelijks-, geboorte-, of andere overgangsceremonie. Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij jóuw overtuigingen omtrent het leven en...

Lees meer...

Eva’s persoonlijke lied

Een mooie melodie met mooie woorden en mooi gezongen. De woorden kregen door de klank een gevoel, hierdoor gingen de woorden leven. Doordat ik volledig in het proces werd betrokken, kwam mijn rouwproces in een stroomversnelling. Hierdoor viel mijn uiteindelijke wens om te ‘rusten in het zijn’ voor mijn gevoel samen met de dag van de viering zelf.

Eva, Dodewaard

Volg je eigen Droompad

Droompad Ritueelbegeleiding richt zich op het creëren van rituelen, songs en ceremonies bij gelukkige en verdrietige levensmomenten, met als specialisatie het schrijven van persoonlijke songs die aansluiten bij het gekozen symbool of de ceremonie. Samen met u schep ik een nieuwe droompad!