Droompad Ritueelbegeleiding richt zich in het bijzonder op mensen die zich niet of nauwelijks (meer) verbonden voelen met het traditionele geloofsleven en op mensen die zich wel verbonden voelen met religie of spiritualiteit, echter zonder de binding aan een kerk.
Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij jouw overtuigingen omtrent leven en dood. Daarmee biedt Droompad Ritueelbegeleiding een volwaardig alternatief voor de kerkelijke ceremonies.