18860409-vintage-image-of-a-sad-angel-on-a-cemetery-with-a-diffused-backgroundSamen met een aantal andere (bestuurs)leden van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) zal ik op 28, 29 en 30 september 2016 deelnemen aan de Uitvaart Vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem.

Op de Uitvaart Vakbeurs zullen wij ons gezamenlijk presenteren en ons prachtig vak voor het voetlicht brengen.

Rituelen bieden troost en houvast bij gebeurtenissen die moeilijk in woorden te vangen zijn. Ze verbinden het verleden met het heden en ondersteunen daardoor de transformatie van de oude naar de nieuwe situatie.