We zijn allen gasten van deze tijd, deze plek. We zijn slechts op doorreis. Ons doel hier is om te observeren, te leren, te groeien en lief te hebben…en daarna keren we terug naar huis.
Aboriginal spreuk

 

Inspiratiebron

In mijn werk als ritueelbegeleider laat ik mij graag door de alomvattende visie van de Aboriginals inspireren: de mythologische Droomtijd verwijst naar de Aboriginal overtuiging dat je eigenaar kunt zijn van een droom. Dit is vervlochten met hun geloof dat zij altijd één zijn met hun voorouders. Heden, verleden, toekomst, leven en dood vloeien in elkaar over en zijn voor hen één allesomvattend geheel.
Het begrip Droomtijd wordt tevens gebruikt om de nog altijd voortdurende scheppingstijd aan te duiden; het zelfbewust ontwaken van de (oer)mens. De schepping wordt gezien als het werk van culturele helden die het ongevormde land bereisden en onderweg allerlei belangrijke en heilige plaatsen schiepen. Op deze wijze werden de vele onzichtbare paden gecreëerd die over heel Australië lopen. Wij Europeanen noemen ze songlines of droompaden. Voor de Aboriginals zijn het echter de voetafdrukken van hun voorouders. Deze droompaden werden vastgelegd in liederen, verhalen, dansen en schilderwerken. Op die manier brengen zij de kennis en de levensverhalen van hun voorvaderen in beeld en geven zij deze door aan de volgende generaties.

Bedrijfsnaam

Met mijn bedrijfsnaam refereer ik aan deze onzichtbare paden, de voetafdrukken van onze voorouders. Het is tevens een krachtige verwijzing naar de creativiteit en muzikaliteit die zo’n belangrijke plaats in mijn werk innemen. De Engelse vertaling ‘songlines’ legt daarmee een treffende link naar mijn eigen muziek.

Bedrijfslogo

In het logo zien we de prachtige intense kleuren van het Aboriginal landschap met daarin de voetafdrukken van hun voorouders die de aarde (de bolvorm in het midden) bewandelden. Hierop geïnspireerd staan deze afdrukken ook voor de voetstappen van ónze voorouders. Wij volgen hun pad en laten ook weer nieuwe sporen na voor onze kinderen en kleinkinderen. Doordat de voetjes binnen een cirkelvorm qua grootte toenemen, worden het (verre) verleden en het heden met elkaar gelinkt. Tijd, plaats, leven en dood vloeien in elkaar over; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De drie cirkels verwijzen daarentegen op subtiele wijze naar de Aboriginal kunst waarin de droompaden werden vastgelegd. De cirkels staan tevens voor het oneindige, alomvattende (holistische) kijk op het leven en de dood.

Ontwerp logo

Web en Logo, Nijmegen