Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.
Henry Bataille

rituelenbijverdriet_droompadritueelbegeleidingUitvaart

In geval van overlijden regelt de uitvaart- of begrafenisondernemer de logistieke kant van de uitvaart, zodat alle voorbereidingen en handelingen vóór en tijdens de begrafenis goed verlopen. Als ritueelbegeleider zorg ik juist voor de inhoud van de viering.  Je kunt mij hiervoor rechtstreeks bellen of je kunt jouw uitvaartleider vragen om contact met mij op te nemen.

De uitvaartceremonie wordt volledig afgestemd op de overleden persoon, de familie en familietradities en de visie van de overledene en de nabestaanden op het leven en de dood. Zijn er in jouw familie (grote) verschillen in geloofs- of levensovertuiging? Als ritueelbegeleider kan ik hierin de rol van bruggenbouwer op mij nemen. Uitgangspunt is dat alle levensvisies met elkaar worden verbonden tot één logisch geheel. Daarmee wordt er zoveel mogelijk recht gedaan aan de gevoelens en overtuigingen van álle nabestaanden.

Als ritueelbegeleider ben ik – in tegenstelling tot kerkelijke voorgangers – niet aan een bepaalde vorm of structuur gebonden. Hierdoor is er veel vrijheid ten aanzien van de inhoudelijke invulling van de ceremonie. Bovendien kan deze op (vrijwel) elke gewenste locatie worden gehouden.

Scheidingen/beëindiging relatie

Een afscheidsceremonie met mooie overgangsrituelen kan helpen om jullie scheiding te verwerken en jullie leven weer, los van elkaar, op te pakken. Als jullie samen kinderen hebben, kunnen ook zij hierin worden betrokken.

Voortijdige loopbaanbeëindiging of ontslag

Moet je (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen) jouw carrière voortijdig beëindigen? Of maak je een moeilijke periode mee vanwege jouw ontslag? Ook dan kunnen rituelen je helpen om deze overgang te verwerken en de draad van je leven weer op te pakken.

Rituelen bij andere verdrietige levensmomenten

Hierbij kun je denken aan rituelen rondom het sterfbed of ten tijde van de uitvoering van euthanasie. Andere voorbeelden zijn een urn bijzetting, asverstrooiing of de plaatsing van een grafsteen.

Sta je voor een ander verdrietig levensmoment? Ook dan kun je gerust gratis en vrijblijvend contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.