Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.
Henry Bataille

Uitvaart

In geval van overlijden regelt de uitvaart- of begrafenisondernemer de logistieke kant van de uitvaart, zodat alle voorbereidingen en handelingen vóór en tijdens de begrafenis goed verlopen. Als celebrant of ritueelbegeleider zorg ik juist voor de inhoud van de viering.  Je kunt mij hiervoor rechtstreeks bellen of je kunt jouw uitvaartleider vragen om contact met mij op te nemen.

De uitvaartceremonie wordt volledig afgestemd op de overleden persoon, de familie en familietradities en de visie van de overledene en de nabestaanden op het leven en de dood. Zijn er in jouw familie (grote) verschillen in geloofs- of levensovertuiging? Als ritueelbegeleider kan ik hierin de rol van bruggenbouwer op mij nemen. Uitgangspunt is dat alle levensvisies met elkaar worden verbonden tot één logisch geheel. Daarmee wordt er zoveel mogelijk recht gedaan aan de gevoelens en overtuigingen van álle betrokkenen, inclusief de overledene.

Als ritueelbegeleider ben ik – in tegenstelling tot kerkelijke voorgangers – niet aan een bepaalde vorm of structuur gebonden. Hierdoor is er veel vrijheid ten aanzien van de inhoudelijke invulling van de ceremonie. Bovendien kan deze op (vrijwel) elke gewenste locatie worden gehouden.

Avondwake

Wil jij graag dat jouw dierbare overledene tijdens een avondwake nog éénmaal in het licht wordt gezet, maar wordt deze mogelijkheid niet langer door jouw kerk geboden? Of wil je dat de verschillende levensvisies binnen jouw familie op een passende manier met elkaar worden vervlochten? Als ritueelbegeleider bied ik hier uitkomst. Ook hier is er veel vrijheid ten aanzien van de structuur, vorm, inhoud en locatie.

Een avondwake of vigilie wordt de avond voorafgaand aan de begrafenis gehouden, als voorbereiding op de volgende dag. De avondwake staat symbool voor het licht dat de duisternis overwint, het leven overstijgt de dood.

Livemuziek tijdens de afscheidsceremonie

Wil je graag door middel van livemuziek een extra dimensie aan de uitvaartceremonie of avondwake geven? Ik heb een lijst met passende covers van bekende artiesten samengesteld, die ik op jouw verzoek tijdens de ceremonie zing. Dit kan met live pianobegeleiding of met een orkestband. Meer informatie hierover vind je elders op deze website.

Rituelen bij andere verdrietige levensmomenten

Ook bij andere overgangsmomenten kan een afscheidsceremonie met mooie overgangsrituelen ervoor zorgen dat je de stap van ‘wat was’ naar ‘wat is’ beter kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheiding of een voortijdige beëindiging van je carrière, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen.
Andere voorbeelden zijn: rituelen rondom het sterfbed of ten tijde van de uitvoering van euthanasie. Of bij de bijzetting van een urn, asverstrooiing of de plaatsing van een grafsteen.

Neem gerust gratis en vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.