Ga niet waar de weg je leidt, maar ga waar geen pad is en laat je eigen spoor achter.
Ralph Waldo Ermerson

Ceremonies_droompadritueelbegeleiding

Voel jij je niet of nauwelijks (meer) verbonden met het traditionele geloofsleven? Of spelen religie of spiritualiteit wel een rol in jouw leven, echter zonder de binding aan een kerk?

Dan heb je wellicht ervaren dat de kerkelijke ceremonies onvoldoende aansluiten bij jouw belevingswereld, terwijl de wereldlijke alternatieven qua vorm en inhoud niet tegemoetkomen aan al jouw wensen. Als ritueelbegeleider bied ik hier uitkomst.

Als ritueelbegeleider begeleid ik jou bij het geven van vorm en inhoud aan een persoonlijke, vormvrije ceremonie waarin ik zelf voorga. Ik richt me daarbij op alle belangrijke overgangsmomenten in het leven. Je kunt daarbij denken aan bruiloften, uitvaarten, geboortes, adopties, scheidingen, jubileums, emigraties, loopbaanbeëindigingen en herdenkingen.

Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij jouw overtuigingen omtrent het leven en de dood.