Ik weet niet of je naar je verleden kunt kijken en daar, vervlochten als verborgen symbolen op een schatkaart, het pad kunt vinden dat je zal wijzen naar je uiteindelijke bestemming.
Jodi Picoult

 

algemeneinfo_droompadMissie

Ik streef ernaar om mensen meer diepgang te laten ervaren bij de gelukkige en verdrietige momenten in hun leven.

Visie

Mijn doel is om mensen te begeleiden bij het inhoudelijk voorbereiden van en voorgaan in de rituelen van ceremonies in al haar verschijningsvormen. Hierbij wil ik nadrukkelijk mijn onderscheidend vermogen inzetten, zich kenmerkend door een hoog niveau van creativiteit en muzikaliteit. Dit uit zich in de creatie en voordracht van  (persoonlijke) liederen, verhalen, rituelen, kunst en andere kunstzinnige uitingen.

Als ritueelbegeleider sta ik voor onafhankelijkheid en vrijheid in denken en handelen, alsook een optimistische levenshouding die zich kenmerkt door veerkracht en respect jegens andersdenkenden. Dit alles vanuit de holistische filosofie dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Doelgroep

Ik bied mensen met allerlei verschillende achtergronden, culturen en levensvisies de mogelijkheid om betekenis te geven aan gelukkige en verdrietige levensmomenten. Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij de overtuigingen van mijn opdrachtgevers.

Mijn werkzaamheden voer ik vooral, maar niet uitsluitend, uit binnen de regio’s Rivierengebied, Arnhem-Nijmegen en Noord-Oost Brabant.