Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.
Carl Gustav Jung

Rituelen_droompadritueelbegeleidingHet leven kent vele hoogte- en dieptepunten. Het zijn juist die tegenstellingen die betekenis geven aan het leven. En daar horen passende rituelen bij. Decennia lang werden rituelen afgedaan als achterhaald en ouderwets, maar vandaag de dag zijn steeds meer mensen op zoek naar houvast. Mensen hebben rituelen nodig!

Een ritueel is een reeks symbolische handelingen, op plechtige wijze uitgevoerd. Rituelen raken ons op een manier die wij niet altijd kunnen omschrijven. Ze kunnen troost en houvast bieden bij gebeurtenissen die moeilijk in woorden zijn te vangen. Of juist voor magische momenten zorgen die voor altijd in je herinnering gegrift blijven. Rituelen verbinden het verleden met het heden en ondersteunen daardoor de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Bovendien kunnen rituelen mensen met elkaar verbinden. En dat is juist op momenten van intense vreugde en peilloos verdriet heel belangrijk.

Rituelen maken vaak onderdeel uit van een ceremonie (viering), maar dat hoeft niet per se. Een ritueel kan ook op zichzelf staan.