Ik weet niet of je naar je verleden kunt kijken en daar, vervlochten als verborgen symbolen op een schatkaart, het pad kunt vinden dat je zal wijzen naar je uiteindelijke bestemming.
Jodi Picoult

visiewerkwijze_droompadritueelbegeleidingVisie

Mijn doel is om mensen te begeleiden bij het inhoudelijk voorbereiden van en voorgaan in de rituelen van ceremonies in al haar verschijningsvormen. Hierbij wil ik nadrukkelijk mijn onderscheidend vermogen inzetten, dat zich kenmerkt door een hoog niveau van creativiteit en muzikaliteit, zich uitend in het creëren en voordragen van persoonlijke liederen, verhalen, kunst en andere creatieve uitingen.

Als ritueelbegeleider sta ik voor onafhankelijkheid en vrijheid in denken en handelen, alsook een optimistische levenshouding die zich kenmerkt door veerkracht en respect jegens andersdenkenden. Dit alles vanuit de holistische filosofie dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Missie

Ik streef ernaar om mensen meer diepgang te laten ervaren bij de gelukkige en verdrietige momenten in hun leven.

Doelgroep

Droompad Ritueelbegeleiding richt zich in het bijzonder op mensen die zich niet of nauwelijks (meer) verbonden voelen met het traditionele geloofsleven en op mensen die zich wel verbonden voelen met religie of spiritualiteit, echter zonder de binding aan een kerk. Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij de overtuigingen van mijn opdrachtgevers.

Mijn werkzaamheden voer ik vooral (maar niet uitsluitend) uit binnen de regio’s Rivierengebied, Arnhem-Nijmegen en Noord-Oost Brabant.