De levens van grootse mensen herinneren ons eraan dat we van onze levens iets schitterends kunnen maken en dat wij, wanneer wij heengaan, voetafdrukken achterlaten in de tijd.
Henry Wadworth Longfellow

Als ritueelbegeleider begeleid ik jou bij het geven van vorm en inhoud aan een persoonlijke, vormvrije ceremonie waarin ik zelf voorga. Ik richt me daarbij op alle belangrijke overgangsmomenten in het leven. Je kunt daarbij denken aan bruiloften, uitvaarten, geboortes, adopties, scheidingen, jubileums, emigraties, loopbaanbeëindigingen en herdenkingen.
Ik werk niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwing, maar sluit me aan bij jóuw overtuigingen omtrent het leven en de dood.

De inhoud van de ceremonie wordt onder mijn begeleiding samen met jou vormgegeven. Jouw wensen zijn daarbij het uitgangspunt. Heb je een ‘doe-maar- gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg’-mentaliteit of houd je juist van excentriek of alternatief? Wil je een wereldse ceremonie of juist een ceremonie met elementen uit jouw geloof (zoals bijvoorbeeld een gebed)? Het kan en mag allemaal! Respect voor jóuw kijk op het leven staat voorop.

Bij het geven van vorm en inhoud aan de ceremonie staan communicatie, muzikaliteit, creativiteit en spiritualiteit centraal. Aan de hand van de informatie uit het voorgesprek dat ik met jou heb, kiezen we passende muziek uit en schrijf ik de teksten, waaronder de overweging of overdenking. En desgewenst maak ik (samen met jou) een passende uitnodigingskaart, gedachtenisprentje of powerpointpresentatie.
Verder werk ik één of meerdere rituelen voor jou uit en ga ik samen met jou op zoek naar een persoonlijk symbool dat uitdrukking geeft aan hetgeen de persoon of de situatie voor jou betekent/heeft betekend. Dit symbool maakt de herinnering innig en tastbaar en vormt bovendien de rode draad van de ceremonie. Het is als het ware de basis voor het droompad dat ik via de kunstuitingen samen met jou bewandel.